Advies


Belangrijk voor u als ondernemer is dat de bedrijfscijfers ook echt inzicht geven in uw onderneming, het verhaal achter de cijfers is belangrijker dan de cijfers zelf, alleen dan levert de administratie ook een toegevoegde waarde aan uw onderneming.

Op basis van het actuele inzicht voortkomend uit de administratie kan een op maat gesneden analyse van de bedrijfscijfers opgesteld worden. Dragen uw kernactiviteiten eigenlijk wel het meeste bij aan de winst van uw onderneming? In welk marktsegment zit de meeste groei? Wilt u inzicht in uw kostenstructuur? Wilt u weten welke omzet nu eigenlijk de beste marge heeft?


Vooraf de administratieve organisatie goed ingeregeld geeft achteraf alle gewenste inzichten.


 1. Begrijpelijke managementrapportages

 2. Heldere analyses op maat gesneden

 3. Overzichtelijke prognoses en liquiditeitsrapportages

 4. Inzichtelijke administratie organisatie (AO) en interne controles (IC)Ook voor bedrijven die tot de middelgrote of grote ondernemingen gerekend dienen te worden kan het interessant zijn om eens naar de AO/IC te laten kijken door een onafhankelijke partij. Diverse trajecten zijn al tot een goed einde gebracht:


 1. Overzetten van volledige productieadministratie naar projectadministratie op nieuwe ERP-software

 2. Integreren van een extra administratie in bestaande projectadministratie na fusie

 3. Opnieuw inrichten bedrijfsadministratie na herstructurering

 4. Inpassen projectadministratie na bedrijfsovername

 5. Optimalisatie AO/IC op gebied van Wagenpark – Materiële Vaste Activa – urenadministratie – salarisadministratie – projectadministratie (OHW) – magazijnen (voorraadbeheer) – productieprocessen  -  digitale inkoopfactuurverwerking.Jarenlange ervaring bij diverse grote en middelgrote ondernemingen heeft ook gezorgd voor een ruime kennis op het gebied van digitaliserings- en automatiseringstrajecten.


 1. Digitalisering van inkoopfactuurverwerking

 2. Digitalisering archief + opslagomgeving

 3. Digitalisering urenverantwoording

 4. Digitalisering personeelsdossiersSoms komt u als persoon door moeilijke onvoorziene omstandigheden (scheiding, overlijden) voor lastige beslissingen te staan op financieel gebied. Het kan dan prettig zijn dat een onafhankelijk adviseur u meehelpt om u inzicht te geven in uw financiële privésituatie. Ook deze dienst willen wij u graag aanbieden. U kunt dan denken aan:


 1. Inzicht geven in huidige financiële stand van zaken

 2. Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen

 3. Advies geven omtrent financieringen, verzekeringen, bankzaken, pensioen

 4. Aangifte inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelastingTrue Finance kenmerken

 1. helderheid

 2. open communicatie

 3. brede expertise

 4. up-to-date

 5. betrokken

 6. snel en acuraat

 7. persoonlijk

Een op maat gesneden advies voor u.

Goed ingeregeld voorwerk geeft achteraf de gewenste informatie.