Administratie


Goed financieel inzicht in uw onderneming begint bij een gedegen administratie. True Finance kan dit voor u invullen, de volledige financiële administratie kunnen wij voor u voeren, maar ook de diverse onderdelen, indien gewenst ook bij u op locatie. Bij de diverse onderdelen binnen de administratie kunt u denken aan:


 1. Volledige financiële administratie

 2. Salaris(loon)administratie

 3. Bijbehorende managementinformatie: maand-, kwartaal-, en jaarrapportages

 4. Jaarrekening

 5. Begrotingen en prognoses

 6. Liquiditeitsrapportages en kasstroomoverzichten

True Finance kenmerken

 1. helderheid

 2. open communicatie

 3. brede expertise

 4. up-to-date

 5. betrokken

 6. snel en acuraat

 7. persoonlijk

Een goede en gedegen administratie in vertrouwde handen.

Inzicht in uw financiën.